SHANTYCHOR GERWISCH e.V.
 

Fotos 2022

 • IMG_20220413_201624
 • IMG_20220413_183816
 • IMG_20220413_192944
 • IMG_20220413_201624
 • IMG-20220413-WA0014
 • IMG-20220413-WA0013
 • IMG_20220413_201637
 • IMG_20220413_201628
 • IMG-20220413-WA0016
 • IMG-20220413-WA0021
 • IMG-20220413-WA0026
 • IMG-20220413-WA0027
 • IMG-20220413-WA0030
 • IMG-20220413-WA0029

13.04.2022   Seniorenzentrum "Hans Georg Stilke" Genthin